Three Poems by Anna Piwkowska

Iphigenia’s morning

Who recognized these crossroads, these poisonous bogs,
false lights of will-o’-the-wisps on succulent marshes?
Where are you today and what are you brewing
in your copper cauldrons—what new, sudden vision
of terrible fate led you to fulfill
a familiar prophecy, to spool the skeins of wool?

As usual, you are traveling. I am sitting in a flood
of transmissive lights, trying to read the verdicts.
Maybe it is better to pour olive oil on a wrathful fire
in the very heart of Athens, to throw Iphigenia’s shawl,
torn from her shoulders, onto the hissing essence
of sandalwood, onto its white flames.

Because the mornings were cold, because she shivered,
because she did not know whom to ask for advice.
So now what can I do, when I, descended
from her kind, suspect a similar betrayal?

Oh, all of us betrayed and sacrificed,
we commiserating nursemaids, Iphigenias,
towers of bone, Towers of Babel—
I believe in the unity of language,
soft whispers, alliance.

January 2005

 

Toward passage

Are these forgotten graves or buried animals?
How many years have they lain here, bleached, overgrown
with moss, deprived of breath, warmth, and happiness?
What destruction passed through this sweet ravine,
and on what misfortune did the fruit ripen?
The snap of a breaking branch and the eyes see
a small blot of dimmed magic in the pupil’s darkness.
Tired, scarred, grazed by love,
we depart through a meadow where once a man
might have killed a man, a hound an animal, and the darker-haired
sister drove her sharp knife into the fairer.
Is that dawn or dusk beyond the meadows, and what
are we walking on, where are we going, toward what annihilation?
But now the moon is rising and it lays its silver
across our bones, eyes, and sockets.
All drowns in this silver as in the sieve of time,
a dog howled, a red van shot by
as we emerged from the Dantean woods onto the road,
now prepared for further passage.

And with us our pots, dogs, foals, goats,
those small, lost, compromised,
an entire crowd of creatures, matted coats,
drowned pups, frightened eyes.

In a gray cap, by ferry, someone comes for us:
our Penates are packed, our Lares corrupt.

Nieborów, October 2009

 

Uncertain days

No one needs dreams any longer, winter is ending—
green bark on the trees, fragrant boxwoods,
new grass, and it’s probably almost time
for buttercups. A ray of sunlight
falls and wriggles down a red, faded roof.

These days are uncertain, and if we listen
by candlelight to Russian records,
to bows sawing silver cellos in the sky,
nostalgic melodies from southern seas,
or female voices, dense and operatic,
it is only for a moment,
and then we get in the car,
spattered with the greasy mud of March,
and drive impatiently down side roads,
watching the sky now clear, now dark, now a flash
that retreats like a mole to its subterranean bed.

Relentlessly we clean the attic, we buy seedlings
at the garden store, we begin to count
the days til spring and then the deep drifts come,
the dreams and snowstorms, a freezing draft from the windows.

Nieborów, March 2, 2007

prose_section_divider

 

 

Poranek Ifigenii

Kto poznał te rozstaje, trujące moczary,
błędne ogniki świateł na soczystych bagnach?
Gdzie przebywacie dzisiaj i jakie wywary
w waszych miedzianych garnkach, jaka nowa, nagła
wizja strasznego losu kazała wam spełnić
znajomą przepowiednię? motać kłębki wełny?

Ty jak zwykle w podróży. Ja w powodzi świateł
transmisyjnych, próbuję odczytać wyroki.
Może lepiej oliwę w samym sercu Aten
lać na gniewne ognisko, na syczące soki
drzewa sandałowego i białych płomieni
rzucić zerwaną z ramion chustkę Ifigenii?

Bo ranki były zimne, bo drżała od chłodu,
bo nie wiedziała, kogo ma prosić o radę.
Więc co mam robić teraz ja, która z jej rodu
wywiedziona, podobną podejrzewam zdradę?

Ach, my wszystkie zdradzone, złożone w ofierze,
współczujące piastunki, Ifigenie, wieże
z białej kości słoniowej, wieże Babel, wierzę
we wspólnotę języka, cichy szept, przymierze.

styczeń 2005

 

Ku przeprawie

To zapomniane groby czy pochówek zwierząt?
Ile lat mchem porosłe, wybielone leżą
pozbawione oddechu, ciepła, i radości?
Jaka zagłada przeszła przez ten słodki parów
i owoce na jakim nieszczęściu dojrzały?
Trzask łamanej gałązki i oczy dojrzały
w ciemnej źrenicy plamkę przygasłego czaru.
Zmęczeni, naznaczeni, draśnięci miłością
odchodzimy przez łąkę, gdzie kiedyś, być może,
człowiek zabił człowieka, chart zwierzę, a siostrę
jasnowłosą, ta czarna pchnęła ostrym nożem.
Czy to brzask nad łąkami, czy zmierzcha i po czym
stąpamy, gdzie idziemy, ku jakiej zagładzie?
Ale już księżyc wschodzi i srebrem się kładzie
na kości, oczodoły i na nasze oczy.
Wszystko tonie w tym srebrze jak w durszlaku czasu,
czerwona furgonetka przemknęła, pies zawył,
gdy wyszliśmy na szosę z dantejskiego lasu,
na dobre już gotowi do dalszej przeprawy.

A z nami nase garnki, psy, kozy, źrebięta,
te, które niedorosły, chore, utracone,
cała gromada zwierząt, futra skołtunione,
i oczy przerażone, topione szczenięta.

Ktoś w szarej cyklistówce płynie po nas promem:
penaty spakowane, lary przekupione.

Nieborów, październik 2009

 

Niepewne dni

Nikt już nie potrzebuje snów, dobiega końca
zima, pachną bukszpany, zielenieje kora
na drzewach, wschodzi trawa i zapewne wkrótce
pojawią się zawilce, spadnie promień słońca
i spełznie po czerwonej spłowiałej dachówce.

Dni są niepewne i jeśli słuchamy
w te dni, przy świecach, z płyt rosyjskich smyczków
tnących wysoko w niebie srebrne wiolonczele,
albo nut nostalgicznych znad mórz południowych,
albo głosów kobiecych, gęstych, operowych,
to tylko krótką chwilę, a potem wsiadamy
w samochód opryskany tłustym błotem marca,
by jechać niecierpliwie bocznymi drogami,
i patrzymy na niebo raz czyste, raz ciemne,
błysk, który jak kret wraca w koryta podziemne.

Wytrwale strych sprzątamy, w sklepach ogrodniczych
kupujemy sadzonki, zaczynamy liczyć
dni do wiosny i wtedy przychodzą głębokie
zaspy, sny i zamiecie, mróz ciągnie od okien.

Nieborów, 2 marca 2007

Translator’s Note

I recently had the pleasure of doing a reading together with Anna Piwkowska, where we took turns reading her poems, she in Polish, and I in English. It was a fascinating experience to hear them side by side—the way she intended them, and the way I’d interpreted them. She told me the translations did justice to her poems, and I asked her how she knew that, since she doesn’t know English. She said it was partly because she could hear it in the way I read them, the way I felt them, in the rhythm. In the introduction to our reading, Anna cited another great Polish poet, Wisława Szymborska, who had said that poems ought to be read—and heard—in their native language, where they retain their essence and convey the magic of the poetry. On one hand, I agree, but by no means do they need to be read only in their native language. Translation gives a poem new life, expanding its depth, stretching its frame. In translating these poems, I wanted to stand by their essence and magic, but I also wanted to allow the poems to live in a second language as gracefully as they had in the first.

I have loved Piwkowska’s poetry for a long time, partly because the things she writes about are the things that also fascinate me: myths, relationships, the natural order of the world. The way she weaves mythological tropes with nature and the everyday concepts of modern life is lovely, and she continues to assert that myth, while shadowy or mystical or ancient, is also universal. The images in Piwkowska’s poems are striking—blends of Polish countrysides and forests with Mediterranean landscapes with surreal images of stars and skies and the underworld. Her poems are highly visual while also being highly aural. Their rhythm is pervasive, and rhyme is always lurking in the corners. I don’t write poetry myself, but I have found translating poetry to be a unique experience, where paying attention to the meaning is one thing, but paying attention to the sound is quite another. It makes me notice, and it makes me explore the English language in a way that I usually don’t.

These three poems, in particular, while never intended to stand side by side, work wonderfully together. All three dwell on the cusp of things, on imminent change, on an uncertainty about what comes next. They dwell on the mundane and the mysterious both. It’s an honor to be able to translate them and to be published here.

prose_section_divider

Special Guest Judge, Tony Barnstone

“The best thing that translation can do is to extend the possibilities of writing in your home language. These translations of the Polish poet Anna Piwkowska bring over to English some absolutely gorgeous poems, but even more, they naturalize to English an aesthetic that is not native, and in the process they make English richer and make the possibilities for writing in English larger. How unexpected is the snap of a branch and the sudden vision of a small blot of dimmed magic in the pupil’s darkness in the violent woods. How gorgeous is the rising moon, laying its silver across our bones, eyes, and sockets. How surreal and emotional evocative are the bows sawing silver cellos in the sky. These are lovely poems, and they leave the reader with that hungry greediness that comes from eating something so delicious that you are left wanting more and more.”

– Dr. Tony Barnstone is a poet, translator, essayist, and the author of sixteen books, including Monster Verse: Poems Human and Inhuman (Everyman’s Library Pocket Poets, 2015), Beast in the Apartment (Sheep Meadow Press, 2014), and, most recently, Pulp Sonnets (Tupelo Press, 2015).

 Anna Piwkowska

Anna Piwkowska is a poet and writer and the author of nine acclaimed books of poetry, including, most recently, Farbiarka (2009), which won the Warsaw Literary Prize, and Lustrzanka (2012). She is also the author of a novel based on the life of Austrian poet Georg Trakl, two books about the Russian poet Anna Akhmatova, and a young adult novel, Franciszka, which won the 2014 Polish IBBY Prize for best YA novel of the year. Her poems have been translated into English, German, Italian, Slovenian, French, Spanish, Catalan, and Slovak, and published in numerous anthologies. She lives in Warsaw.

 

Iza Wojciechowska received an MFA from Columbia University in 2012. She is the winner of PEN/Heim Translation award, and her translations of Anna Piwkowska’s poetry have appeared in A Public Space, Hayden’s Ferry Review, The Common, and The Massachusetts Review, which awarded her the Jules Chametzky Translation Prize. She works as a freelance writer and editor in Durham, NC.

The Rifle / Tüfek

On the wall hung a rifle. A brown rifle. Who knew how many years it had been there. From time to time, my father took it from between the deer, who seemed spooked, and cleaned it, blowing away the dust. He gazed at it, maybe daydreaming, maybe remembering old times, before getting up and hanging it back in its place. The direction of the rifle never changed. Its long eyes seemed to stretch beyond the window, scanning the faraway mountains, which rolled lazily over, their bellies in the air. A forest, wild and willful, swelled at the skirt of the mountains. The enormous trees stood arm-in-arm, their sprawling leaves warm and inviting like the tent of a nomad. The rifle focused on the red deer wandering the forest, their eyes glistening.

On the wall hung my mother’s youthful memory—a carpet she had woven from a million intertwining daydreams. Framing these countless silk reveries was an ornate border, its deep red and light brown rings gently embracing one another. This interlocking pattern gave way to the color of the night sky. A twilight hue. With its billowing clouds, it filled mere handfuls of space. Then a forest overtook the scene. No two leaves were alike in this strange wood—they were of all shapes, sizes and colors. I would get lost—amazed—in the sheer array and diversity of the forest.

Was I a guest in a strange house? Or had we invited in a giant mountain once upon a time? I had no way of knowing. Silently, the clouds moved in from the distance.

Evening descended upon the sky in this silk carpet of my mother’s girlhood dreams. Yet in the wood, daylight lingered, due possibly to the density of the immense trees, beneath which stood two crimson-eyed deer. They looked at one another. “The small one is her son,” said my mother. The fawn stood on still-puny legs in front of the doe.

I imagined my mother sitting at our foggy window for years weaving the carpet, her sad eyes reaching for the mountains. Along the teasing skirts stretched the forests, through which the red deer meandered easily. There lay her inspiration. Nevertheless, this intensive watching dug sad trenches in her face—from her own nature or perhaps from the weight of all these dreams. Melancholy pervaded the carpet, and each day a different expression passed over the faces of the doe and her son.

Even more so, it was fear residing in the faces of the deer and marring the human heart—a result of the rifle’s proud, menacing demeanor.

And only on their faces? In the curve of their knees, the arch of their backs, the crimson wag of their tails, in the moist black of their noses. The fear was embedded especially in their hooves, planted firmly in the bushes. Its traces grew deeper, little by little, every day, and became unbearable. And so would the dreadful vulnerability of the two. This vision emerged from the wall, seeping into the movements of each of us.

Many times my mother got up and left with a guilty feeling, as if the mother and fawn were at fault. The silence inhabiting the carpet then echoed throughout the house.

My father would sink into his chair, relying on his cap to block it out. He drifted to sleep.

These were the deep-blue hours of the sky. The faraway deer sought a leaf—one bigger than themselves—under which to pass the night.

I would on misty April evenings sit in the cool garden, my back to that foggy window, watching the mountains. But I couldn’t comprehend their childish game; how these enormous, fat-bellied lords of the forest hid from time to time. Was I a guest in a strange house? Or had we invited in a giant mountain once upon a time? I had no way of knowing. Silently, the clouds moved in from the distance.

When the mist sank like this, the peaks seemed higher than usual. They seemed to slice into the haze. And at the base of the mountains, the sage forests disappeared. The endless fields too, vanished in the mist. At times like these, my mother insisted we head inside.

Those misty April evenings. As I took in the distant scene, I knew that the rifle’s long eyes crept from our foggy window. Running along the arousing curves of my back, it looked on with longing. At me, and perhaps—who knows—the crimson eyes of the faraway deer. A cool, tingling feeling spread from my ears. The rifle fumed with rage, hanging there.

There. Over the silk carpet my mother wove from her dreams, where doe and fawn quivered—their minds locked in fear.

prose_section_divider

TÜFEK

Duvarda bir tüfek dururdu, asılı. Kahverengi bir tüfekti, kim bilir kaç yıldır oradaydı. Zaman zaman onu birbirinden ürkek ceylanların arasından alır, temizler, üzerine yağmış tozu üfler, bir de bilmem eski zamanların anısıyla, bilmem dalgınlıkla bir zaman seyreder, sonra götürüp yerine asardı babam. Tüfeğin yönü değişmezdi hiç. Sanki bu mağrur tüfekti, evimizin bulanık penceresinden upuzun gözlerini uzatır, uzakta göbeğini devirerek oturmuş Tembel Dağları’na sıra sıra bu dağların eteklerinde büyümüş arsız ormanlara. Bunda kol kola sıralanmış devasa ağaçlarla bu ağaçların, her biri bir Yörük çadırını andıran kavisli yapraklarına. Bir de bu iri gölgelikte ışıl ışıl gözleriyle dolanan kırmızı renkli ceylanlara bakardı.

Duvar, annemin bir genç kızlık anısıyla örülüydü. Annemdi, birbirine geçmiş binlerce hülya ile örmüştü bu halıyı. Bu sayısız ipek hülyayı, bir zencerekti, çevreliyordu. Koyu kırmızı ile açık kahverengi halkaları bu zencereğin, birbirine geçmemişti de, sarılmıştı sanki. Sonra bu sarılma, bir koyu gökyüzüne bırakıyordu kendini. Bir lacivert. Gerçi bu akşam rengi gökyüzüydü, içinde köpük köpük bulutlarla, ancak birkaç karışlık bir alanı kaplıyordu, halıda. Sonra bir orman başlıyordu ki bu tuhaf ormanda birbirine benzer iki yaprak bulunamazdı. İrili ufaklı yapraklardı yani, her biri ayrı renk ve biçimde. Böylece ben bu rengârenk yapraklara şaşkınlıkla dalar, hayretle, ormanın çeşitliğinin hayretiyle kalakalırdım.

Annemin gençlik hülyalarının bu ipek halısında, akşam, gökyüzüne inmişti. İri, sık ağaçlar yüzünden olsa gerek, orman, gündüzdü.

Ağaçların altında, kırmızı gözlü iki ceylan vardı. Birbirlerine bakan bu iki ceylanın, ana-oğul olduklarını söylerdi annem. Yavru ceylan annesinin önündeydi, çelimsiz bacaklarıyla.

Annem sanki, yıllarını almış bu dokumada, pencerenin önünde oturmuş, evinizin bulanık bu penceresinden mahzun gözlerini uzatarak Tembel Dağları’nı sıra sıra dağların nazlı eteklerinde boy atmış devasa ormanları, bu ormanlarda aheste gezinen kırmızı ceylanları seyretmiş. Bu ipek halıyı böylece örmüştü. Yine de, onun uzakları bu tedirgin seyri, kâh kendiliğinden, kâh bütün bu hülyaların ağırlığından, tutup hüzünlü bir koca yüz gibi çizgi çizgi. Kaplamıştı halıyı. Da ana-oğul ceylanların yüzünde. Her gün bir başka şeydi.

Tabii, tüfeğin mağrur ve tehditkar duruşundan olacak, bu ceylan yüzlerinde daha çok, insanın kalbini çizen bir korkuydu sezilen.

Hatta, yalnızca yüzlerinde mi? Dizlerinin kıvrımında, sırtlarının ürperişinde, kuyruklarının kızıl salınışında, burunlarının ıslak karartısında. Hele tırnaklarının çalıya gömülmüş kınalı sertliğinde bu korkunun. İzleri her gün biraz daha artar, sonunda iyice dayanılmaz bir hal alırdı da. Bunların bu korkunç korunmasızlığı. Evimizin duvarlarından bir hayal olur. Kalkıp tek tek hepimizin hareketlerine sızardı.

Böylece çoğunlukla annemdi, ana-oğul bu ceylanların sebebiymiş gibi kalkar, bir suçluluk duygusuyla giderdi. Bununla halıya sinmiş sessizliğin bir benzeriydi, yayılırdı eve.

Babam da, kasketi onu bütünüyle kapatabilecekmiş gibi, oturduğu sedire iyice gömülür, uykunun müridi olurdu.

Gökyüzünün lacivert vakitleriydi, bunda uzak ceylanlardı, geceyi altında geçirmek için, kendilerinden büyük bir yaprak ararlardı ormanda.

Ben de nisan aylarının puslu akşamlarında, evimizin serin bahçesinde oturur, yani bulanık o pencereye sırtımı verir, dağları izlerdim. Ama, bu tuhaf, çocuksu dağların alayıyla bilmezdim; kimi zaman bu göbekli, devasa orman efendilerinin kendilerini sakladıklarıydı. Ki bir yabancı eve konuk mu olmuştum? Anlayamazdım. Uzak, usul usul bulutlanmaya başlardı.

Böyle zamanlarda bulutların yeryüzüne indiğini, dağlar yüksekti, ilkin dağların buluta kestiğini, eteklerinde bunların, ak sakallı ormanlar bulunurdu, sonra bu ormanların yittiğini, ardından uçsuz bucaksız şu tarlaların sisle görünmez olduğunu. Bu yüzden evimize girmemiz gerektiğini söylerdi annem.

Uzakta olup bitenleri izlediğimde, yani nisan aylarının puslu bu akşamlarında bilirdim ki tüfek, evimizin bulanık penceresinden upuzun gözlerini uzatmış. Seyretmektedir beni. Sırtımın iştahlı kıvrımlarında böylece, kim bilir, uzak ceylanların kırmızı gözlerini, özlemle. Kulaklarımdan yayılan ürpertinin serinliği ile bir de. Öfkeyle kudurmaktadır yerinde, asılı.

Orada. Annemin gençlik hülyalarıyla nakşettiği ipek o halının üzerinde. Ana-oğulun akla zarar korkularıyla titrek.

Translator’s Note

I was attracted Faruk Duman’s “The Rifle” because it haunted me. When I first read it, the final paragraphs of the story echoed through my mind as I drifted to sleep. The misty mountains, the carpet, the rifle—each are endowed with a unique energy, yet they cannot coexist in harmony. An eerie tension fills the house, sinks into the characters, and emanates from the page. As with much of Duman’s work, it relies heavily on objects to relate the conflict at the heart of a story. In this way, I like to think, his work shows the emotional osmosis that occurs between us and our surroundings.

Faruk Duman’s style walks a fine line between poetry and prose. It reminds me of something I once read about the Japanese art form of sumi-e, or brush painting. The key of this art form is to convey the mood of a scene with a minimal number of brush strokes. Its power lies in its simplicity, and the same goes for Faruk Duman’s spartan prose. His sentences in Turkish are unassuming and leave much unsaid. What was the mother looking for there in the forest? Why did she feel guilty? Why was the back of the narrator “arousing”? As a translator, I found this to be an interesting task; I would have to communicate what I believed to be the author’s intent while also leaving room for readers’ interpretation.

Rendering Duman’s cadence in English presented a challenge, as English sentences contain particles, articles and other elements that make them longer than Turkish sentences. The process required reading aloud countless times, testing each sentence to see if it had a resonance similar to the original. I marked up hard copies, printed new drafts, and marked them up again. Of course, a translation never works the same way as the original, but it’s my hope that this rendering ultimately has a similar effect on readers.

Faruk DumanFaruk Duman was born in Ardahan in 1974. He graduated from Ankara University Faculty of Humanities with a major in Library Science. Afterward, he worked as a librarian for a time. His stories have been published in a number of magazines. His first book Seslerde Başka Sesler was published in 1997. His book Av Dönüşleri received the Sait Faik Short Story Award in 2000, and his book Keder Atlısı was awarded the Haldun Taner Short Story Award in 2004. He was awarded the Mehmet Fuat Essay Award in 2011 for his book Adasız Deniz. His book İncir Tarihi won the Yunus Nadi Novel Award in 2011. He currently works as an editor at Can Publications. His short story collections include Nar Kitabı, Sencer ile Yusufçuk and Baykuş Virane Sever. His novels include Piri, Kırk, Ve Bir Pars Hüzünle Kaybolur and Köpekler İçin Gece Müziği. He has also written a collection of essays entitled Tom Sawyer’ın Kitap Okuduğu Kulübe.

Dayla Rogers first learned Turkish in high school as a participant in Rotary Youth Exchange. She continued language studies while earning a degree in history at the University of Michigan. After earning a master’s degree in education, she moved to Istanbul to pursue her dream of becoming a teacher trainer in Turkey. Over time she developed a passion for Turkish literature and translation. “The Rifle” is her first literary translation to be published. She currently teaches English at Marmara University.

The Funeral Pyre / Le Bûcher

(September 1884)

Last Monday, in Etretat, Bapu Sahib Khanderao Ghatgay died. He was an Indian prince, a relative of His Highness, the Maharaja Gaikwar, Prince of Baroda in the province of Gujarath,in the Bombay Presidency.

For about three weeks, we saw about a dozen young Indians passing through the streets: small, supple, with very dark skin, dressed in suits and wearing hats like English grooms. They were important dignitaries, come from Europe to study the military institutions of major nations in the West. The small army was made up of three princes, a nobleman friend, an interpreter and three servants.

The head of the mission had just died. He was forty-two years old and the father-in-law of Sampatrao Kashivao Gaikwar, brother of His Highness, the Gaikwar of Baroda.

The son-in-law accompanied his father-in-law.

The other Indians were Ganpatrao Shrâvanrao Gaikwar, cousin of His Highness Khâsherao Gadhav; Vasuded Madhav Samarth, interpreter and secretary. The servants include Râmchandra Bajâji, Ganu bin Pukâram Kokate, and Rhambhaji bin Favji.

Just as he was leaving his homeland, the man who died the other day was overcome with a terrible sense of grief; and persuaded he would not return, he wanted to cancel the trip but he had to obey the will of his noble relative, the Prince of Baroda. So he left.

They came to spend the end of summer at Etretat and, curious, we went to see them go swimming at Roses­ Blanches each morning. For five or six days, Bapu Sahib Khanderao Ghatgay suffered from sore gums, then the inflammation spread to his throat and became an ulcer. Gangrene set in, and on Monday, the doctors told his young companions that their relative was going to die. His final struggle began almost immediately, and as the unfortunate man could hardly breathe any more, his friends grabbed hold of him, tore him from his bed and laid him on the stone floor of his room, so that lying down on the earth, our mother, his soul could be released according to the orders of Brahma.

They then asked the mayor, Monsieur Boissaye, for permission to cremate the corpse the same day, in order to obey the formal requirements of the Hindu religion. Hesitant, the mayor telegraphed the Administrative Offices of the area for instructions. He added, however, that the lack of a reply would amount to consent. Since no answer arrived by 9 o’clock that evening, it was therefore decided, due to the infectious nature of the disease that had killed the Indian, that the cremation of the body would occur the very same night, under the cliff at the edge of the sea at low tide.

That decision by the mayor, who acted intelligently, decisively and generously, and who was also supported and advised by the three doctors who had monitored the disease and pronounced the Prince dead, is now being criticized.

There was dancing at the Casino that evening. It was an early autumn evening, a little cold. A strong wind blew in from the sea but without causing the water to rise, and some ragged, fraying clouds moved rapidly in the sky. They reached the edge of the horizon, dark against the horizon, then the closer they floated towards the moon, the paler they grew, veiling it for a few moments without hiding it completely as they quickly passed by. The large, high cliffs that formed around the beach of Etretat and ended in the two famous arches, called Les Portes, remained in the shadows and cast two large black patches in the softly lit landscape. It had rained all day.

The orchestra at the Casino played waltzes, polkas and quadrilles. A rumor spread suddenly through the crowd. It was said that an Indian prince had just died at the Hôtel des Bains and that the Minister had been asked for permission to cremate him. We believed nothing, or at least, we did not assume the event would take place quickly, since this practice is so foreign to our customs; and as it was getting late, everyone went home.

The moon could no longer be seen, leaving the muddy, empty streets dark, but the body on the stretcher appeared luminous in the radiance cast by the white silk, and it was a wondrous thing to see the clear shape of the body passing in the night, carried by men with skin so dark, that we could not even make out their faces, their hands or their clothing in the darkness.

At midnight, the man who lit the gaslights ran from street to street, extinguishing, one after the other, the yellow flames that lit up the sleeping houses, mud and puddles. We waited, waited for the time when the small town would be silent and deserted.

A carpenter cutting wood since noon wondered in astonishment: what was going to happen with all these pieces of small, sawn boards, and why would anyone waste so much good merchandise. The wood was piled in a cart that went by side streets to the beach to avoid arousing suspicion with the night owls they met. It moved forward on the pebble beach, to the very edge of the cliff, and having emptied its load on the ground, the three Indians servants began to build a funeral pyre that was long rather than wide. They worked alone, because no irreverent hand should help with this holy work.

At one o’clock in the morning, the dead man’s relatives were told they could carry out their task. The door of the small house they occupied was open and we could see the corpse wrapped in white silk, lying on a stretcher in the narrow, barely lit hallway. He was lying on his back, clearly outlined under that pale veil. The Indians, serious, standing at his feet, remained motionless. One of them, murmuring mysterious words in a low, monotonous voice, performed the required ceremony. He walked around the body, sometimes touching it, then taking an urn suspended at the end of three chains, he sprinkled him with sacred water from the Ganges for a long time, holy water that all Indians must always take with them, wherever they go.

Then the stretcher was lifted by four of them, who began walking slowly. The moon could no longer be seen, leaving the muddy, empty streets dark, but the body on the stretcher appeared luminous in the radiance cast by the white silk, and it was a wondrous thing to see the clear shape of the body passing in the night, carried by men with skin so dark, that we could not even make out their faces, their hands or their clothing in the darkness.

Three Indians followed behind the dead man, then a tall Englishman, a head taller than all of them. He was wrapped in a large, pale gray traveling cloak, amiable and distinguished, their friend, who guides and advises across Europe.

Under the foggy, cold sky of this small Northern beach, I felt I was witnessing a sort of symbolic image. It seemed there was, before me, the conquered spirit of India, followed, as the dead are followed, by the victorious spirit of England, dressed in a gray overcoat.

On the pebbly beach, the four bearers stopped a few seconds to catch their breath, then set off again. They took small steps now, bending under their load. They finally reached the pyre. It was built in a fold of the cliff, at its foot, which rose above it, very straight, a hundred meters high, all white but dark in the night.

The pyre was about one meter high. They put the body on it, then one of the Indians asked if we could point out the North Star. We showed it to him, and the dead Rajah’s feet were turned towards his country. Then they poured twelve bottles of oil on him and covered him entirely with pine boards. For nearly an hour longer, relatives and servants built up the pyre that resembled the piles of wood that carpenters keep in their attics. Then they spread twenty bottles of oil on it and emptied a bag of small wood shavings on the very top. A few steps away, a light flickered in a small incense burner, which had remained lit since the arrival of the corpse.

The moment had come. The relatives lit the fire. As it barely burned, they poured a little oil and suddenly a flame rose, illuminating the entire expanse of the great wall of rock. An Indian leaning over the incense rose, both hands in the air, elbows bent, and we saw suddenly a huge shadow emerge, the shadow of Buddha in his sacred pose, very black against the immense white cliff.  And the little pointed hat the man wore seemed an imitation of the God’s. The effect was so striking and unexpected that I felt my heart beat, as if some supernatural apparition stood before me. It was indeed the God, the ancient, sacred figure having hastened from the Far East to the furthest point in Europe, watching over her son, who we were about to cremate.

The vision disappeared. We brought the fire. The wood shavings lit up atop the pyre, then the wood caught fire and a fierce light illuminated the pebble beach and the foam of the waves crashing on the shore. The fire grew brighter by the second, lighting up the sea and the crest of dancing waves in the distance. The sea breeze blew in gusts, fanning the flames, which died down, whirled, then rose up again, throwing thousands of sparks into the air. The sparks wafted up along the cliff with extraordinary speed, disappearing high into the sky to mingle with the stars and increase their number. Awakened seabirds uttered their plaintive cry, and circling in long curves, their white wings extended, flew high above the bright light of the funeral pyre before disappearing into the night.

Soon the pyre was no more than a fiery mass, not red but yellow, a blinding yellow, a furnace whipped by the wind. And suddenly, in a stronger gust, it tottered, leaning toward the sea as it partly collapsed. And the whole body of the dead man could be seen, black on his bed of fire, burning amid long blue flames. And since the right side of the pyre had collapsed, the corpse turned over, like a man does in his bed. He was immediately covered with new wood, and the fire raged even more violently than before. The Indians, seated in a semi-circle on the beach, watched with sad, serious faces. And as it was very cold, the rest of us drew closer to the pyre, so close that smoke and sparks flew into our faces. All we could smell was the burning fir and oil.

The hours passed; it was dawn. About five o’clock in the morning, nothing but a pile of ashes remained. The relatives collected them. Some they threw to the wind, some to the sea and a little they kept in a bronze vase they would bring back to India. They then returned to their homes to grieve. Thus the young princes and their servants, with hardly anything they required at their disposal, were able to carry out the cremation of their relative perfectly, with singular skill and remarkable dignity. Everything was accomplished according to the rites, ­­­­according to the absolute requirements of their religion. Their dead man now rests in peace.

In Etretat, as day broke, we felt an indescribable emotion. Some people claimed we had burned someone alive, others that it was meant to hide a crime and that the mayor would be imprisoned; still others that the Indian prince had succumbed to an attack of cholera. Men marveled; women were indignant. A crowd of people spent the day where the pyre had been set up, searching for fragments of bone amid the still warm pebbles. They collected enough bones to make ten skeletons, for the farmers on the coast often threw their dead sheep into the sea. The gamblers carefully put away these various fragments in their wallets. But none of them had any real part of the Indian prince.

That same evening, a government delegate came to open an investigation. He seemed a man of intellect and reason in judging this exceptional case. But what will he say in his report?

The Indians said that if they had been prevented from cremating the dead man in France, they would have taken him to a more liberal country, where they could carry out their rites.

And so I saw a man cremated on a funeral pyre and it made me wish to disappear in the same way. That way, it is all over immediately. Man hurries the slow work of nature instead of further delaying it in a hideous coffin where one decomposes for months. The flesh is dead, the spirit has fled. Fire purifies and scatters what used to be a person within hours. It throws him to the wind, it turns him into air and ashes, not revolting rot.

Fire is clean and healthy. The putrefaction underground in that closed box where the body becomes pulp, black, stinking pulp, has something repugnant and atrocious about it. The coffin that descends into the deep mire fills the heart with anguish; but a flaming pyre beneath the sky is magnificent, beautiful and solemn.

prose_section_divider

(1884)

Lundi dernier est mort à Étretat un prince indien, Bapu Sahib Khanderao Ghatgay, parent de Sa Hautesse le Maharaja Gaikwar, prince de Baroda, dans la province de Gujarath, présidence de Bombay.

Depuis trois semaines environ, on voyait passer par les rues une dizaine de jeunes Indiens, petits, souples, tout noirs de peau, vêtus de complets gris et coiffés de toques de palefreniers anglais. C’étaient de hauts seigneurs, venus en Europe pour étudier les institutions militaires des principales nations de l’Occident. La petite troupe se composait de trois princes, d’un noble ami, d’un interprète et de trois serviteurs.

Le chef de la mission était celui qui vient de mourir, vieillard de quarante-deux ans et beau-père de Sampatrao Kashivao Gaikwar, frère de Sa Hautesse le Gaikwar de Baroda.

Le gendre accompagnait le beau-père.

Les autres Indiens s’appelaient Ganpatrao Shrâvanrao Gaikwar, cousin de Sa Hautesse Kâsherao Gadhav; Vasudev Madhav Samarth, interprète et secrétaire; Les esclaves: Râmchandra Bajâji, Ganu bin Pukâram Kokate, Rambhaji bin Favji.

Au moment de quitter sa patrie, celui qui est mort l’autre jour fut saisi d’une crise affreuse de chagrin, et, persuadé qu’il ne reviendrait pas, il voulut renoncer à ce voyage, mais il dut obéir aux volontés de son noble parent, le prince de Baroda, et il partit.

Ils vinrent passer la fin de l’été à Étretat, et on allait les voir curieusement, chaque matin, prendre leur bain à l’établissement des Roches-Blanches.

Voici cinq ou six jours, Bapu Sahib Khanderao Ghatgay fut atteint de douleurs aux gencives; puis l’inflammation gagna la gorge et devint une ulcération. La gangrène s’y mit, et, lundi, les médecins déclarèrent à ses jeunes compagnons que leur parent allait mourir. L’agonie commença presque aussitôt, et comme le malheureux ne respirait plus qu’à peine, ses amis le saisirent, l’arrachèrent de son lit et le déposèrent sur les pavés de la chambre, afin qu’il rendît l’âme étendu sur la terre, notre mère, selon les ordres de Brahma.

Puis ils firent demander au maire, M. Boissaye, l’autorisation de brûler, le jour même, le cadavre pour obéir toujours aux formelles prescriptions de la religion hindoue. Le maire, hésitant, télégraphia à la préfecture pour solliciter des instructions, en annonçant, toutefois, qu’une absence de réponse équivaudrait pour lui à un consentement. Aucune réponse n’étant venue à neuf heures du soir, il fut donc décidé, en raison de la nature infectieuse du mal qui avait emporté l’Indien, que la crémation du corps aurait lieu la nuit même, sous la falaise, au bord de la mer, à la marée descendante.

On reproche aujourd’hui cette décision au maire qui a agi en homme intelligent, résolu et libéral, soutenu d’ailleurs et conseillé par les trois médecins qui avaient suivi la maladie et constaté le décès.

On dansait au Casino, ce soir-là. C’était un soir d’automne prématuré, un peu froid. Un vent assez fort soufflait du large sans que la mer fût encore soulevée, et des nuages rapides couraient déchiquetés, effiloqués. Ils arrivaient du bout de l’horizon, sombres sur le fond du ciel, puis à mesure qu’ils approchaient de la lune ils blanchissaient, et, passant vivement sur elle, la voilaient quelques instants sans la cacher tout à fait.

Les grandes falaises droites, qui forment la plage arrondie d’Étretat et se terminent aux deux célèbres arcades qu’on nomme les Portes, restaient dans l’ombre et faisaient deux grandes taches noires dans le paysage doucement éclairé.

Il avait plu toute la journée.

L’orchestre du Casino jouait des valses, des polkas et des quadrilles. Un bruit passa tout à coup dans les groupes. On racontait qu’un prince indien venait de mourir à l’hôtel des Bains, et qu’on avait demandé au ministre l’autorisation de le brûler. On n’en crut rien, ou du moins on ne supposa pas la chose prochaine tant cet usage est encore contraire à nos mœurs, et, comme la nuit s’avançait, chacun rentra chez soi.

À minuit, l’employé du gaz, courant de rue en rue, éteignait, l’une après l’autre, les flammes jaunes qui éclairaient les maisons endormies, la boue et les flaques d’eau. Nous attendions, guettant l’heure où la petite ville serait muette et déserte.

Depuis midi, un menuisier coupait du bois en se demandant avec stupeur ce qu’on allait faire de toutes ces planches sciées par petits bouts, et pourquoi perdre tant de bonne marchandise. Ce bois fut entassé dans une charrette qui s’en alla, par des rues détournées, jusqu’à la plage, sans éveiller les soupçons des attardés qui la rencontraient. Elle s’avança sur le galet, au pied même de la falaise, et ayant versé son chargement à terre, les trois serviteurs indiens commencèrent à construire un bûcher un peu plus long que large. Ils travaillaient seuls, car aucune main profane ne devait aider à cette besogne sainte.

Il était une heure du matin quand on annonça aux parents du mort qu’ils pouvaient accomplir leur œuvre.

La porte de la petite maison qu’ils occupaient fut ouverte; et nous aperçûmes, couché sur une civière, dans le vestibule étroit, à peine éclairé, le cadavre enveloppé de soie blanche. On le voyait nettement étendu sur le dos, bien dessiné sous ce voile pâle.

Les Indiens, graves, debout devant ses pieds, demeuraient immobiles, tandis que l’un d’eux accomplissait les cérémonies prescrites en murmurant d’une voix basse et monotone des paroles inconnues. Il tournait autour du corps, le touchait parfois, puis, prenant une urne suspendue au bout de trois chaînettes, il l’aspergea longtemps avec l’eau sacrée du Gange que les Indiens doivent toujours emporter avec eux, où qu’ils aillent.

Puis la civière fut enlevée par quatre d’entre eux qui se mirent en marche lentement. La lune s’était couchée, laissant obscures les rues boueuses et vides, mais le cadavre sur la civière semblait lumineux, tant la soie blanche jetait d’éclat; et c’était une chose saisissante de voir passer dans la nuit la forme claire de ce corps, porté par ces hommes à la peau si noire qu’on ne distinguait point dans l’ombre leur visage et leurs mains de leurs vêtements.

Derrière le mort, trois Indiens suivaient, puis, les dominant de toute la tête, se dessinait, enveloppée dans un grand manteau de voyage, d’un gris tendre, et coiffé d’un chapeau rond, la haute silhouette d’un Anglais, homme aimable et distingué qui est leur ami, qui les guide et les conseille à travers l’Europe.

Sous le ciel brumeux et froid de cette plage du Nord, je croyais assister à une sorte de spectacle symbolique. Il me semblait qu’on portait là, devant moi, le génie vaincu de l’Inde, que suivait, comme on suit les morts, le génie victorieux de l’Angleterre, habillé d’un ulster gris.

Sur le galet roulant, les quatre porteurs s’arrêtèrent quelques secondes pour reprendre haleine, puis repartirent; ils allaient maintenant à tout petits pas, pliant sous la charge. Ils atteignirent enfin le bûcher. Il était construit dans un repli de la falaise, à son pied même. Elle se dressait au-dessus, toute droite, haute de cent mètres, toute blanche, mais sombre dans la nuit.

Le bûcher était haut d’un mètre environ; on déposa dessus le corps; puis un des Indiens demanda qu’on lui indiquât l’étoile polaire. On la lui montra, et le rajah mort fut étendu les pieds tournés vers sa patrie. Puis on versa sur lui douze bouteilles de pétrole, et on le recouvrit entièrement avec des planchettes de sapin. Pendant près d’une heure encore, les parents et les serviteurs surélevèrent le bûcher qui ressemblait à ces piles de bois que gardent les menuisiers dans leurs greniers. Puis on répandit sur le faîte vingt bouteilles d’huile, et on vida, tout au sommet, un sac de menus copeaux. Quelques pas plus loin, une lueur tremblotait dans un petit réchaud de bronze qui demeurait allumé depuis l’arrivée du cadavre.

L’instant était venu. Les parents allèrent chercher le feu. Comme il ne brûlait qu’à peine, on versa dessus un peu d’huile et brusquement, une flamme s’éleva, éclairant du haut en bas la grande muraille de rochers. Un Indien, penché sur le réchaud, se releva, les deux mains en l’air, les coudes repliés; et nous vîmes tout à coup surgir, toute noire sur l’immense falaise blanche, une ombre colossale, l’ombre de Bouddha dans sa pose hiératique. Et la petite toque pointue que l’homme avait sur la tête simulait elle-même la coiffure du dieu.

L’effet fut tellement saisissant et imprévu que je sentis mon cœur battre comme si quelque apparition surnaturelle se fût dressée devant moi.

C’était bien elle, l’image antique et sacrée, accourue du fond de l’Orient à l’extrémité de l’Europe, et veillant sur son fils qu’on allait brûler là.

Elle disparut. On apportait le feu. Les copeaux, au sommet du bûcher, s’allumèrent, puis l’incendie gagna le bois, et une clarté violente illumina la côte, le galet, et l’écume des lames brisées sur la plage.

Elle grandissait de seconde en seconde, éclairant au loin sur la mer la crête dansante des vagues.

La brise du large soufflait par rafales, accélérant l’ardeur de la flamme, qui se couchait, tournoyait, se relevait, jetait des milliers d’étincelles. Elles montaient le long de la falaise avec une vitesse folle et, se perdant au ciel, se mêlaient aux étoiles dont elles multipliaient le nombre. Des oiseaux de mer réveillés poussaient leur cri plaintif, et, décrivant de longues courbes, venaient passer avec leurs ailes blanches étendues dans le rayonnement du foyer, puis rentraient dans la nuit.

Bientôt le bûcher ne fut plus qu’une masse ardente, non point rouge, mais jaune, d’un jaune aveuglant, une fournaise fouettée par le vent. Et tout à coup, sous une bourrasque plus forte, il chancela, s’écroula en partie en se penchant vers la mer, et le mort découvert apparut tout entier, noir sur sa couche de feu, et brûlant lui-même avec de longues flammes bleues.

Et le brasier s’étant encore affaissé sur la droite, le cadavre se retourna comme un homme dans son lit. Il fut aussitôt recouvert avec du bois nouveau, et l’incendie recommença plus furieux que tout à l’heure.

Les Indiens, assis en demi-cercle sur le galet, regardaient avec des visages tristes et graves. Et nous autres, comme il faisait très froid, nous nous étions rapprochés du foyer jusqu’à recevoir dans la figure la fumée et les étincelles. Aucune odeur autre que celle du sapin brûlant ou du pétrole ne nous frappa.

Et des heures se passèrent; et le jour apparut. Vers cinq heures du matin, il ne restait plus qu’un tas de cendres. Les parents les recueillirent, en jetèrent une partie au vent, une partie à la mer, et en gardèrent un peu dans un vase d’airain qu’ils rapporteront aux Indes. Ils se retirèrent ensuite pour pousser des gémissements dans leur demeure.

Ces jeunes princes et leurs serviteurs, disposant des moyens les plus insuffisants, ont pu achever ainsi la crémation de leur parent d’une façon parfaite, avec une adresse singulière et une remarquable dignité. Tout s’est accompli suivant le rite, suivant les prescriptions absolues de leur religion. Leur mort repose en paix.

Ce fut dans Étretat, au jour levant, une indescriptible émotion. Les uns prétendaient qu’on avait brûlé un vivant, les autres qu’on avait voulu cacher un crime, ceux-ci que le maire serait emprisonné, ceux-là que le prince indien avait succombé à une attaque de choléra.

Des hommes s’étonnaient, des femmes s’indignaient. Une foule passa la journée sur l’emplacement du bûcher, cherchant des fragments d’os dans les galets encore chauds. On en ramassa de quoi reconstituer dix squelettes, car les fermiers de la côte jettent souvent à la mer leurs moutons morts. Les joueurs enfermèrent avec soin dans leur porte-monnaie ces fragments divers. Mais aucun d’eux ne possède une parcelle véritable du prince indien.

Le soir même un délégué du gouvernement venait ouvrir une enquête. Il semblait d’ailleurs juger ce cas singulier en homme d’esprit et de raison. Mais que dira-t-il dans son rapport ?

Les Indiens ont déclaré que, si on les avait empêchés en France de brûler leur mort, ils l’auraient emporté dans une terre plus libre, où ils auraient pu se conformer à leurs usages.

J’ai donc vu brûler un homme sur un bûcher et cela m’a donné le désir de disparaître de la même façon.

Ainsi, tout est fini tout de suite. L’homme hâte l’œuvre lente de la nature, au lieu de la retarder encore par le hideux cercueil où l’on se décompose pendant des mois. La chair est morte, l’esprit a fui. Le feu qui purifie disperse en quelques heures ce qui fut un être ; il le jette au vent, il en fait de l’air et de la cendre, et non point de la pourriture infâme.

Cela est propre et sain. La putréfaction sous terre, dans cette boîte close où le corps devient bouillie, une bouillie noire et puante, a quelque chose de répugnant et d’atroce. Le cercueil qui descend dans ce trou fangeux serre le cœur d’angoisse; mais le bûcher qui flambe sous le soleil a quelque chose de grand, de beau et de solennel.

Translator’s Note

I have rekindled, in the past few years, a literary friendship with master writers I have enjoyed reading in the past and others I have recently discovered. This has led to an opportunity to investigate aspects of how they approach the process and craft of writing; essentially, of using language in ingenious combinations to convey human emotions, concerns and preoccupations (Bridglall, Beatrice. On Exploring Craft: Writers as Architects. University Press of America / Hamilton Books, 2015.).

In the midst of reading several novels by Gustave Flaubert (one of the authors featured in the book) and his biography, I became aware of Flaubert’s role in encouraging Guy de Maupassant to write. The world now benefits from de Maupassant’s six novels, 300 short stories, three plays, some poetry, and travel books; a stunning oeuvre that reveals a mind attuned to the complexities of culture, diversity, human behavior and emotions. This multi-faceted complexity can be seen in his short story, Le bûcher (The Funeral Pyre), which tells of the cremation of an Indian prince in Étretat, France. At its heart, it seems, is the narrator’s realization that the funeral ceremony he witnesses, which is imbued with a tradition that is unfamiliar, honors the dead in a way that preserves their dignity. And although a Frenchman in a culture with different burial traditions, he too wishes to ‘disappear’ in the same way. This wish however, is conveyed in a dignified, restrained manner, much like the quiet blaze of the burning funeral pyre.

It is my hope that my translation of de Maupassant’s short story preserves his subdued yet lyrical style evidenced in the source language, which is French. Additionally, this translation, my first, has been proofread by Sandra Smith, to whom I am grateful.

Guy De Maupassant (1850 – 1893); French novelist, travel and short story writer, and poet.

Beatrice Bridglall, Fulbright Specialist in Higher Education and Director, Office of Special Projects, Office of the Secretary of Higher Education, New Jersey, has a Masters in Fine Arts in Creative Writing from Fairleigh Dickinson University and a Doctorate in Education from Columbia University.